Bieszczadzki Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy. Został utworzony w 1973 r. Położony jest w południowo-wschodnim terenie Podkarpacia. Park rozciąga się w Bieszczadach Zachodnich, a jego administracyjna siedziba mieści się w Ustrzykach Górnych. Bieszczadzki park funkcjonuje w ramach programu Natura 2000. Jego celem jest zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych oraz zagrożonych gatunków na terenie całej Europy.

Powiększany czterokrotnie. Plany utworzenia parku w Bieszczadach pojawiły się już w połowie lat pięćdziesiątych XX w. W chwili powstania, w 1973 r. park obejmował zaledwie 59,55 kilometrów kwadratowych powierzchni Bieszczadów. W swojej historii park bieszczadzki powiększał się cztery razy. Powiększanie nastąpiło w kolejnych latach 1989, 1991 i 1996. Ostatnie miało miejsce w 1999 r. Obecna powierzchnia parku wynosi 29 202 hektarów.

Symbolem parku ryś. Na terenie bieszczadzkiego parku położony jest szczyt Opołonek. Wznosi się na wysokości 1028 metrów n.p.m. To najbardziej na południe wysunięty punkt Polski. Znajduje się przy granicy z Ukrainą. W Bieszczadach mieszka ryś, największy kot Europy. Jego wizerunek znajduje się w herbie parku. Ten drapieżnik to symbol charakterystycznego mieszkańca bieszczadzkich lasów. W Polsce żyje około 300 osobników. Populacja rysi to gatunek rzadki i chroniony.

Ślady dawnych mieszkańców. Obszar bieszczadzkiego parku to teren, z którego w ramach Akcji Wisła wysiedlono ludność pochodzenia ukraińskiego. Władza komunistyczna dokonała również wysiedlenia z Bieszczad ludności bojkowskiej i łemkowskiej. Historycy oceniają, że z Bieszczadów przesiedlono ponad 140 tysięcy osób. Wędrujący dzisiaj po Bieszczadach odnajdują pozostałości dawnych wsi i osad. Pamiątką po dawnych mieszkańcach są pozostałości zabudowań, podmurówki domów, zawalone piwnice i studnie, które wyłaniają się z dzikiej roślinności.

Warto tutaj przyjechać. Turysta znajdzie w Bieszczadach ciekawą formę aktywnego wypoczynku. Tutaj znajdują się szlaki piesze, trasy rowerowe, ścieżki konne. Nie brakuje wycieczek edukacyjnych czy też przyrodniczo-historycznych. Dla turystów znajduję się dobrze przygotowane zaplecze noclegowe. Zapraszamy, by na własne oczy przekonać się o walorach bieszczadzkiego parku.

Doceniony w Europie. Bieszczadzki Park Narodowy od 1992 r. wraz z Parkiem Narodowym Połoniny (Słowacja) i Użańskim Parkiem Narodowym (Ukraina) tworzy Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”. To inicjatywa UNESCO w celu zachowania walorów przyrody i kultury obszarów przygranicznych. W 1998 r. Bieszczadzki Park Narodowy otrzymał Dyplom Europejski.  Został on przyznany przez Radę Europy, która doceniła działania na rzecz w ochrony bogactwa przyrodniczego tego terenu.