Noclegi w Solinie

Solina to zdecydowanie jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych w Bieszczadach. Bliskość zapory oraz jednego z najpiękniejszych zbiorników wodnych w Polsce to jedne z wielu korzyści płynących z wybrania tej miejscowości jako bazę noclegową. Clickweek.pl oferuje szeroki wybór noclegów w Solinie. Klienci mogą wybrać spośród atrakcyjnych hoteli, pokoi, domków lub apartamentów. Zarezerwuj swój nocleg razem z Clickweek.pl!

Historia miejscowości

Pierwsze informacje o tej wsi pochodzą z 1436 r. Solina była zamieszkiwana przez Bojków i Łemków zajmujących się uprawą roli. We wsi stała cerkiew, dwór, karczma oraz drewniane chaty mieszkańców. Po okresie rozbiorów Polski, Solina znalazła się w granicach Cesarstwa Austriackiego. Podczas I wojny światowej, Bieszczady stały się miejscem walk, a chłopi z Soliny zostali wcieleni do wojska austriackiego. Kolejna, II wojna światowa doprowadziła do wyludnienia tego terenu. Hitlerowcy zgładzili społeczność żydowską. Doszło także do konfliktów na tle narodowościowym. Zwolennicy niepodległej Ukrainy oraz oddziały UPA występowały zbrojnie przeciw Polakom. Po wojnie na tym terenie trwały walki UPA z Ludowym Wojskiem Polskim.

Wysiedlenia mieszkańców

Po Akcji Wisła w 1947 r. wysiedlono z Bieszczadów, rdzennych mieszkańców. Nielicznych Bojków i Łemków z Soliny deportowano na tzw. Ziemie Odzyskane. Osiedlono ich w okolicach Legnicy, Kalisza i Olsztynka. Ludność pochodzenia ukraińskiego przewieziono na terytorium ZSRR. Solina opustoszała na kilkadziesiąt lat, a przed wojną mieszkało tutaj 800 osób. Za czasów Polski Ludowej napłynęła tutaj ludność osiedleńcza. W pustych domach osiedlili się mieszkańcy przybyli m.in. z województwa krakowskiego i rzeszowskiego. W Solinie było 70 domów, z przysiółkami ponad 100 domów.

Atrakcja turystyczna – zapora

W latach 1960-1968 wybudowano zaporę, która spiętrzyła wody rzek San i Solinki. Powstało także Jezioro Solińskie, które rozlewa się na terenie kilku wysiedlonych wcześniej wsi: Bukowiec, Chrewt, Horodek, Podleszczyny, Polańczyk, Rybne, Sanna, Sokole, Solina, Teleśnica, Wołkowyja, Zawóz. Koncepcja budowy zapory na Sanie sięga 1921 r. Kryzys gospodarczy spowodował, że nie doszło do budowy. Do propozycji powrócono w 1934 r. a przygotowania rozpoczęto w 1937 r. Wszystkie prace przerwał wybuch wojny w 1939 r. Obecnie Jezioro Solińskie to największy sztuczny zbiornik wodny w kraju. Stanowi on największa atrakcję województwa podkarpackiego. Przez turystów określany jest często Morzem Bieszczadzkim. Wyszukiwarka noclegów ClickWeek.pl zaprasza w Bieszczady, by odwiedzić Solinę.