Wysokość prowizji - 8% od zrealizowanej rezerwacji

Płatność prowizji - dokonujemy płatności na konto Gospodarza dwa razy w miesiącu, po potrąceniu prowizji. Na koniec miesiąca wysyłamy fakturę i podsumowanie dokonanych transakcji.