Bieszczadzkie Torfowisko Wysokie – Tarnawa Wyżna

Jadąc w Bieszczady oprócz przecierania górskich szlaków i zdobywaniu szczytów warto odwiedzić miejsca mniej znane i popularne jednak tak samo urokliwe i jedyne w swoim rodzaju. Fakt, że są to miejsca rzadziej odwiedzane sprawia, że są jeszcze bardziej atrakcyjne. Do jednych z takich miejsc można zaliczyć Bieszczadzkie Torfowisko Wysokie w nieistniejącej już wsi Tarnawie Wyżnej. Mieszkańców wysiedlono stąd w 1946 r. do ZSRR, a wszelką zabudowę zniszczono.

Torfowisko_Tarnawa_zdj

Źródło:https://podkarpackie.fotopolska.eu/1111628,foto.html

Charakterystyka bieszczadzkiego torfowiska

Torfowisko znajduje się na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Tarnawie Wyżnej. Dodatkowo chronione jest przez rezerwat przyrody. Co to torfowisko ? – To miejsce powstające w wyniku narastania złoża torfowego, jest zasilane jedynie przez wody opadowe i odcięte od wody gruntowej. Torfowiska poryte są charakterystyczna dla tych terenów ciekawa i bogatą roślinnością. Znakiem rozpoznawczym a zarazem symbolem takich miejsc jest rosiczka okrągłolistna – roślina pod ścisłą ochroną.

W Tarnawie istnieją dwa torfowiska. Jeszcze do niedawna były one niedostępne dla odwiedzających Bieszczady turystów. Bieszczadzki Park Narodowy postanowił udostępnić ich podziwianie i wybudował specjalne podesty i kładki umożliwiające spacer w trudnym terenie, jednocześnie nie niszcząc przy tym torfowisk. Mniejsze torfowisko (ok 6 ha) nie jest zadrzewione. Większe torfowisko (20ha) jest o wiele bardziej ciekawsze. Początkowo ścieżka prowadzi przez łąkę, później po pomostach przez bagienny bór z naturalnym stanowiskiem sosny zwyczajnej. Duży obszar torfowiska pokrywają mchy .

Nieudana Próba osuszenia torfowisk

Na przełomie lat 70. i 80. Najpierw Urząd Rady Ministrów a później Iglopol próbowali nieudolnie osuszyć torfowiska z związku z organizacją na ich terenie gospodarstw rolnych. Torfowiska pocięto kanałami a następnie założono dreny w wyniku czego osuszono teren a roślinność bagienna zanikła. W czasach kryzysu w latach 80. Gospodarka rolna podupadła aż w końcu całkowicie z niej zrezygnowano. W 1999 roku Tarnawę Niżną włączono do Bieszczadzkiego Parku Narodowego próbując przywrócić okolicy jej pierwotny dziki i naturalny wygląd. Do ciekawostek należy fakt, że w 1927 od iskry doszło do pożaru torfowiska, który był nie możliwy do ugaszenia, tlił się przez 5 lat. Zwiedzanie torfowiska jest bezpłatne, lecz w sezonie trzeba uiścić opłatę za wjazd i wejście do parku. Punkt kasowy znajduje się w Tarnawie Wyżnej. Bez problemu dojedziemy tu samochodem, obok torfowisk zorganizowano parking i miejsce do odpoczynku z wiatą.